Çalışmayan eş isteğe bağlı sigortalı eşinden sağlık yardımı alır

 

03.11.2008

 

Arşiv Arama

 

Önceki Sayfa

 

Çalışmayan eş isteğe bağlı sigortalı eşinden sağlık yardımı alır

Sezgin Özcan - 03 Kasım 2008 Pazartesi - gazeteport

Eşim prim gün sayısını tamamladıktan sonra işten ayrıldı, emeklilik yaşını bekliyor, yani şu anda sigortası yok. Ben isteğe bağlı prim ödemeye devam ediyorum. Bundan sonra sağlık primi de ödeyeceğimden sağlık imkânlarından da faydalanacağım. Eğer, bir iş yerinde çalışarak sigortalı olsaydım, 90 gün ödeme yaptıktan sonra eşimde benim sigortam üzerinden sağlık imkânlarından faydalanabilecekti. Acaba isteğe bağlı sigortalı olarak devam edersem, eşim benim sigortam üzerinden sağlık imkânlarından faydalanabilecek mi, yoksa bu sadece çalışan sigortalılar için mi geçerli?
Filiz Oktay

1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak sağlık yardımlarından yararlandırılmaya başlandı.

Genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan eşi, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılıyor. Buna göre isteğe bağlı sigortalı olarak devam ederseniz, eşiniz sizin üzerinizden sağlık yardımı alır. Ancak sağlık yardımı alabilmeniz için 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması ve sağlık hizmeti sunucusuna başvurulan tarihte prim ve prime ilişkin her türlü borcun bulunmaması gerekiyor.

Askeri öğrencilikteki Emekli Sandığı başlangıcınız dikkate alınmaz

17.08.1966 doğumluyum. 1983 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde eğitime başladım. 17.08.1984 tarihinde 18 yaşımı doldurunca Emekli Sandığı’na prim yatırılmaya başlandı. Yaklaşık 2 yıl prim yatırıldı. Ben 3. sınıfta ders bırakıp okuldan ayrıldım ve sivil tıp fakültesini bitirip, 17.03.1994 tarihinde sağlık ocağında doktor olarak memuriyete başladım. Ocak 1995’te 35 gün askerlik yaptım. 15.08.1996 tarihinde devlet memurluğundan istifa edip, 21.08.1996 tarihinde sigortalı olarak işyeri hekimliği yapmaya başladım. Ben ne zaman emekliliği hak edebilirim? Kısacası askeri öğrenciliğimdeki Emekli Sandığı başlangıcımın sayılıp sayılmadığını öğrenmek istiyorum.
Hüseyin Ayvaz

Harp okulları, fakülte ve yüksek okullar ile astsubay meslek yüksek okullarında okuyanlardan bu okulları tamamlayamayarak ayrılanların buralarda geçen öğrenim ve eğitim müddetleri fiilî hizmet müddeti sayılmıyor.

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’ndeki eğitiminizi tamamlamadan ayrıldığınızdan, 18 yaşını doldurduğunuzda başlatılan Emekli Sandığı iştirakçiliğiniz, fiili hizmet süresinden sayılmaz. Dolayısıyla askeri öğrenciliğinizdeki Emekli Sandığı başlangıcınız, sigortalılık başlangıcı sayılmaz. Doktor olarak memuriyete başladığınız 17.03.1994 tarihi sigorta başlangıcınız sayılır.

Buna göre devredilen SSK’dan emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 54 yaş ve 5675 prim günü koşullarına tabisiniz.

4/a sigortalılığı kesintiye uğrayıncaya kadar devam eder


01.10.2008’den sonra, şirket çalışanı (4/a)’lı daha sonra şirket hissesini alarak şirket ortağı olursa 4/a sigortalılığı sona erer mi? Yoksa kesintiye uğrayıncaya kadar 4/a sigortalılığı devam eder mi?
Şahin Teke

Sigortalının 4/a, 4/b ve 4/c kapsamındaki sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek şekilde çalışması halinde; öncelikle 4/c kapsamında, 4/c kapsamında çalışması yoksa ilk önce başlayan sigortalılık ilişkisi esas alınarak sigortalı sayılacak. Başlatılan sigortalılığın kesintiye uğraması halinde, sonradan başlayan çalışmaya göre sigortalılık hali başlayacak.

Buna göre 4/a (SSK) kapsamında çalışmakta olan kişinin, bu sigortalılık hali devam ederken çalıştığı şirkete ortak olması halinde, 4/a kapsamındaki sigortalılığı sona ermez, kesintiye uğrayıncaya kadar devam eder.

18 ay askerlik borçlanması bir yıl erken emekli eder

07.06.1962 doğumluyum. 01.05.1985 SSK girişim var. 7032 gün sigortalı olarak çalıştım, şu anda çalışmıyorum. Ne zaman ve hangi şartlarla emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yaptığım takdirde, emeklilik şartlarım nasıl etkilenir?
Ferzende Özkan

Normal şartlarda 01.05.1985 sigorta başlangıcıyla devredilen SSK’dan emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 48 yaş ve 5225 prim günü koşullarına tabisiniz. 48 yaşınızı dolduracağınız 07.06.2010 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız.

Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce ve 18 ay yapmış iseniz, 18 aylık askerlik borçlanması ile sigorta başlangıcınız 18 ay geri gider ve bu defa 47 yaşınızı doldurduğunuz tarihte emekliliğe hak kazanırsınız.

Tebliğe göre anneniz doğum borçlanması yapamaz

Annem 1956 doğumlu. 1997’den 2006’ya kadar hiç kesintisiz isteğe bağlı Bağ-Kur primi ödedi. 2006’dan bu yana SSK’lı olarak bir iş yerinde çalışıyor. 1977, 1980 ve 1986’da üç kez doğum yaptı. Doğum borçlanması yapabilir mi? Yaparsa ne zaman emekli olur? Birde kısmi emeklilik olma durumu var mı? Olursa ne zaman olur ve hangi kurumdan olur?
Bayram Sülük

Borçlanma Tebliğine göre, 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalı kadınların ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra gerçekleşen doğum nedeniyle borçlanmaları mümkün. Annenizin her üç doğum olayı da ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce gerçekleştiğinden, Tebliğe göre doğum borçlanması yapması mümkün değil.

Annenizin sigorta başlangıcı (isteğe bağlı Bağ-Kur sigortalılığı) 23.05.1997 tarihinden önce ise devredilen SSK’dan emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi, 53 yaş ve 5900 prim günü koşullarına tabi. Sigorta başlangıcı 23.05.1997 tarihinden sonra ise 20 yıllık sigortalılık süresi, 54 yaş ve 5975 prim günü koşullarına tabi. Prim gününü tamamlamak koşuluyla 20 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağı 2017 yılında emekliliğe hak kazanır.

Diğer yandan annenizin kısmi yaşlılık aylığına (yaştan emekliliğe) hak kazanması da mümkün. 2006 yılında başlayan SSK (4/a) sigortalılığı kapsamında ödediği prim gün sayısını 1260 güne tamamlayıp 58 yaşını doldurduğunda kısmi yaşlılık aylığına hak kazanır.

Sigortalı olduktan sonraki yaş düzeltmesi dikkate alınmaz

Doğum tarihi 01.01.1966, SSK ilk işe giriş tarihi 02.02.1981, prim ödeme gün sayısı 4056 gün, askere gidiş tarihi 24.12.1986, yaş düzeltme tarihi 01.09.1981 (4 yaş büyüttü) olan kişi ne zaman emekli olabilir? Yaş düzeltmesi ile ilgili problem çıkar mı?
Ömer Dalımdu

İlk defa çalışmaya başlanılan tarihten sonraki yaş düzeltmeleri emeklilik yaşı açısından dikkate alınmıyor. Başka bir anlatımla, gerek 506 sayılı Kanuna tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanıldığı tarihten sonra, gerekse 2829 Sayılı Kanuna göre birleştirilmiş hizmetlere göre belirlenen ilk işe giriş tarihinden sonra ya da askerlik veya diğer hizmet borçlanmalarına göre belirlenen sigortalılık süresinin başlangıç tarihinden sonra yapılan yaş tashihleri, aylığa hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde veya aylık bağlanmasında nazara alınmıyor.

Buna göre, emeklilikte doğum tarihi olarak sigortalının düzeltilmiş yaşı değil, ilk sigortalı olduğunu tarihteki doğum tarihi dikkate alınır.

Bilgilerini verdiğiniz sigortalı, 02.02.1981 sigorta başlangıcıyla, devredilen SSK’dan emeklilik için 25 yıllık sigortalılık süresi, 46 yaş ve 5075 prim günü koşullarına tabi. Prim gününü tamamlamak koşuluyla düzeltilmeden önceki doğum tarihine göre 46 yaşını doldurduğu tarihte emekliliğe hak kazanır.

Doğum borçlanması yapamazsınız

06.07.1969 doğumlu bir bayanım. 21.07.1989 tarihinde Emekli Sandığı’na tabi olarak işe başladım. 15.02.1995 tarihinde çocuğumun olmasından dolayı işimden ayrıldım. 08.01.2004 tarihinde tekrar aynı görevime başladım ve halen çalışmaktayım. Emekli Sandığı’ndan 20 yıl hizmet ve 53 yaşında emekli olacağım. SSK’lı olarak çalışırsam SSK şartlarına göre kaç iş gününe tabiyim? 1989 yılı işe başlangıç tarihim olduğundan emekli olmam için ne kadar prim ödemem gerekir ve kaç yaşında emekli olabilirim? Emekli Sandığı’nda daha kaç sene çalışıp SSK’ya ne zaman geçiş yapmalıyım? SSK’dan emekli olabilmem için SSK’ya son 3,5 yıl prim ödemem yeterli olacak mı?

Ayrıca, SSK’ya geçiş yaparsam yeni çıkan doğum borçlanmasından yararlanabilir miyim? Eğer yararlanırsam bu borçlanmayı yaptığım zaman SSK’lı olarak ne kadar prim ödersem hizmet süremi doldururum ve kaç yaşında emekli olabilirim?
Gülay Dinç

21.07.1989 sigorta (Emekli Sandığı) başlangıcıyla devreden SSK’dan emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi, 46 yaş ve 5375 prim günü koşullarına tabisiniz. Bir de son 3,5 yıl (1260 gün) 4/a (SSK) kapsamında prim ödemeniz gerekiyor.

20 yıllık sigortalılık süreniz 21.07.2009 tarihinde, 46 yaşınızı ise 06.07.2015 tarihinde doluyor. Yılsonuna kadar toplam hizmet süreniz (prim ödeme gün sayınız) 3800 gün civarında olacak. SSK’dan emeklilik için gereken prim gün sayısı için 1575 gün eksiğiniz kalıyor. Bunun en az son 1260 gününü (3,5 yılını) 4/a (SSK) kapsamında ödemeniz gerektiğinden, 5375 günü tamamlamaya 1260 gün kalana kadar memur olarak çalışabilirsiniz. Memuriyetten daha önce de ayrılıp kalan süreyi 4/a (SSK) kapsamında çalışarak tamamlayabilirsiniz.

Doğum borçlanması, 4/a (SSK) kapsamındaki sigortalı kadınların ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarihten sonra gerçekleşen doğumları için söz konusu. Doğum tarihinde memur (4/c sigortalısı) olduğunuzdan dolayı, doğum borçlanması yapamayacağınızı düşünüyorum.

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd. Şti - Türkiye' nin En Büyük Mevzuat Portalına Hoş Geldiniz.

 

Sezgin Özcan

 

Okunma: 5280

Diğer Yazıları

 


Yazarın En Çok Okunan 5 Yazısı

 

Çalışmayan eş isteğe bağlı sigortalı eşinden sağlık yardımı alır